Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 5, 2020

Druhý příběh z knihy Jiřího Stránského Povídačky pro moje slunce se jmenuje O plovoucím v ostrově. Sbírku pohádek ilustroval Matěj Forman a v roce 2015 ji vydal Meander. Pokud chcete toto jedinečné nakladatelství, které se už více jak 25 let věnuje originální umělecké tvorbě pro děti,...