Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 14, 2020

Jak starý král zbavil svého syna nehezkého zvyku, který si osvojil v karanténě? A které vzácné koření mu v tom pomohlo?

Autor: Tereza Igazová
Z knihy: O princi, který se vrtal v nose a jiné pohádky
Vydal: Jonathan Livingston, 2016
Vypráví: Vendula Příhodová
Zvuk, mix, režie: Roman Štětina

Až dětem pustíte Kolíbku, prosíme nezapomeňte ani na ty méně šťastné. Podpořte fond Vrba, který pomáhá rodinám bez jednoho z rodičů, na Donio.cz

Pohádkový podcast Kolíbka podporují digitální rodiče z Mitonu